Välkommen till Välfärd och Hälsa!


Samverkande organisationer inom Välfärd och Hälsa är Region Västmanland CIFU Innovation, Almi Företagspartner, Mälardalens Universitet.

Syftet med verksamheten är att skapa ökade förutsättningar för behovsprövade förbättringsidéer för vård- och omsorgssektorn att nå och bli framgångsrika på marknaden, och därmed också bidra till samhällsnytta.

I takt med att befolkningen blir allt äldre i stora delar av världen, framför allt bland de som är över 80 år, så ökar vård- och omsorgsbehovet. Omställningar/förändringar när det gäller utförande av vård och omsorg pågår för att möta dessa utmaningar. I den omställningen är teknik ett viktigt verktyg för att bidra till en tryggare, säkrare, effektivare och mer preventiv vård och omsorg.

Efterfrågan på bra tekniska lösningar, framförallt inom digitalisering, ökar kraftigt.

I den kontexten verkar Västmanlands näringslivssatsning Välfärd och Hälsa med olika insatser för att stötta såväl idébärare och företagare som utförare av vård och omsorg.

Varmt välkommen till Välfärd och Hälsas webbplats! Vi hoppas att du ska hitta värdefull information som du har nytta av.

Stöd och samarbeten


Har du en idé, liten som stor, som du vet skulle kunna förbättra och utveckla vård och omsorg?

Har du en välfärds- eller medicinteknikprodukt som behöver utvecklas, tillverkas eller säljas i större omfattning?

På vår webbplats finns det över 70 kontakter till företag och organisationer som du kan ha nytta av i utvecklingen av din idé och ditt företag!

Vårt hållbarhetsarbete

Välfärd och Hälsa vill bidra mer inom de områden där vi kan hitta beröringspunkter i vårt dagliga arbete. Vi har därför valt ut åtta av de globala mål där vi upplever att vi kan påverka mer....

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×