Rådande läge

Välkommen till Välfärd & Hälsa!


EU står inför en situation där kostnaderna för vård och omsorg eskalerar, bland annat med anledning av en åldrande och mer vård- och omsorgskrävande/konsumerande population.

Behovet av personal inom främst äldreomsorgen beräknas också öka kraftigt, särskilt efter år 2020 då 40-talisterna kommer upp i den mer vårdbehövande åldersgruppen, 80 år och äldre. Samtidigt som behovet av utbildade inom det här området ökar, väntas tillgången på arbetskraft minska.

För att vård och omsorgsorganisationerna ska klara av att genomföra det kraftigt ökande vård och omsorgsbehovet på en kvalitativt hög nivå, kommer välfärds- och medicinteknik att behöva användas i större omfattning.

För att bidra till att skapa en effektivare vård och omsorg samt tillväxt för företag som verkar inom välfärds- och hälsosektorn. Därför är Välfärd och Hälsa ett prioriterat utvecklingsområde i den strategiska näringslivsutvecklingsplan som fastslagits för Västmanland.

Stöd och samarbeten


Har du en idé, liten som stor, som du tror skulle kunna förbättra och utveckla vård och omsorg?

Har du en välfärds- eller medicinteknikprodukt som behöver utvecklas, tillverkas eller säljas i större omfattning?

Här kan du hitta stöd och samarbeten som hjälper dig på din resa!

2020-05-08

Omställningsstöd

2020-02-24

Ansök om SKAPA-priset!

2020-02-07

eHealth Award

2019-12-19

Vi har flyttat!

Kommande aktiviteter

Market Access

11 jun -

Under kursen får du insikt i ekosystemet för införande av medicintekniska produkter på den svenska marknaden.

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×