Upphandling i praktiken

21 - 22 apr

Under denna kurs gås processen för inköp och upphandling ur en praktisk synvinkel igenom

 • Kategori:
 • Plats:
 • Ort: Stockholm
 • När: 21 apr - 22 apr

Information


Upphandling är mer än paragraferna i LOU

Under denna kurs gås processen för inköp och upphandling ur en praktisk synvinkel igenom – vad det är som händer och vad som är värt att tänka på både som leverantör och upphandlande myndighet. Ta chansen att höra en upphandlares perspektiv om hur upphandling kan leda till en god affär, samtidigt som man håller sig inom lagens ramar.

Under kursen fokuserar man både på LOU och hur lagstiftningen tillämpas i praktiken. Andra ämnen som tas upp är sekretess, samhällsekonomi i upphandling, överprövning och aktuella rättsfall.

Ur agendan:

 • Syftet med offentlig upphandling
 • Regelverk som påverkar
 • Inköps- och upphandlingsprocessen
 • Samhällsekonomi
 • Sekretess
 • Jäv och intressekonflikt
 • Ramavtal
 • Överprövning
 • Upphandlingsskadeavgift
 • Aktuella rättsfall

Kursen arrangeras av Swedish Medtech.

Mer information och anmälan

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×