ACT Medicals produkter underlättar vardagen

Västeråsföretaget ACT Medical erbjuder hjälpmedel till de som arbetar med och ansvarar för omsorgen om människor med funktionsnedsättning och äldreomsorg.


Den demografiska utvecklingen visar att Sverige stadigt går mot en allt äldre befolkning och minskad tillgång på arbetskraft. Detta gör att alla i samhället måste ta ansvar för att resurser används mer hållbart.

– Vi tar oss an den utmaningen, säger Martin Berg, vd på ACT Medical. Vårt företag visar på flera konkreta lösningar som tar hänsyn till alla hållbarhetsperspektiv: sociala, miljömässiga och ekonomiska.

ACT Medicals ledord är hållbarhet, engagemang och stolthet. Ord som företaget tillsammans med sina kunder omvandlar till handling (ACT), och något de lever efter i allt de gör, varje dag.
Under försommaren 2020 förvärvades företaget KEBES Stollyft AB, vilket gör att företaget nu har egna produkter att sälja, producera och vidareutveckla. Under sommaren bytte ACT Medical dessutom namn från SAE Medical (Swedish Aid Enterprises AB) till ACT Medical AB. ACT står för Assistive Care Technology.

Samverkan är ett sätt för ACT Medical att bidra till att öka människors livskvalitet, bland annat genom att tillhandahålla hjälpmedel som ger trygghet, social interaktion och större självständighet.

– Våra hjälpmedel ska underlätta vardagen för anhöriga och personal, betonar Martin. Många av de arbetsmoment som utförs av vård- och omsorgspersonal är tunga och påfrestande för axlar, knän, rygg och nacke. När momenten utförs ofta kan de leda till värk och förslitningsskador, med sjukfrånvaro och sjukskrivning som följd. Att använda hjälpmedel ger personalen förutsättningar för ett hållbart arbete, samtidigt som det leder till en högre kvalitet samt bättre ekonomi.

KEBES Stollyft och Stå-upp är bra exempel på produkter som tydligt visar hur ACT Medical bidrar till hållbarhetsperspektiven, såväl sociala och miljömässiga som ekonomiska. Produkten är framtagen för att rörelsehindrade personer ska kunna få hjälp med förflyttning kortare sträckor, framförallt de sista decimetrarna för en bra placering vid bord. Lösningen riktar sig till användare som har en funktionsnedsättning eller som beroende på hög ålder är svaga. Med hjälp av KEBES Stollyft blir matupplevelsen och bordsaktiviteten som ofta är i ett socialt sammanhang någonting positivt. Den är även ett hjälpmedel för personal och anhöriga, så att de ska kunna ge bekväm och trygg hjälp på ett hållbart sätt då momentet är slitsamt och utförs ofta.

– KEBES Stollyft är dessutom ett mycket bra hjälpmedel för att underlätta personalens arbete under Corona pandemin, då den gör att de kan hjälpa de boende på ett avståndssäkert sätt, poängterar Martin.

Företag eller vård-/omsorgsgivare erbjuds möjligheten att under 10 veckor få hjälp av Civilingenjörsstudenter (Åk.5) på Mälardalens högskola att skapa konceptuella produktförslag på ergonomiska utmaningar och/eller problem. En konkret utmaning som studenterna kan angripa ur ett ergonomiskt perspektiv är till exempel en befintlig produkt som kan vidareutvecklas, ett arbetsmoment eller annan svår situation där ett hjälpmedel skulle underlätta, eller något annat tydligt problem som skulle underlättas av en ny produkt.

– Vi såg på sociala medier att Välfärd och Hälsa tillsammans med Mälardalens högskola annonserade erbjudandet ”Från utmaning till konceptuell produkt på 10 veckor”, berättar Martin. Vi kände med detsamma att KEBES produkter passade bra in på beskrivningen och ansökte om att få medverka. KEBES produkter Stollyft och Stå-upp antogs att vara med.

Martin betonar att samarbetet har varit mycket givande och att de ambitiösa studenterna från högskolan på ett föredömligt sätt har genomfört stegen Problemverifiering genom kontakt med vård- och omsorgsutövare, Konceptgenerering där koncept sållades ur att arbeta vidare med, Användartest för att komma fram till vilket koncept som skulle vidareutvecklas, och slutligen Vidareutveckling, där CAD-modeller gjordes på valt koncept och som sedan kontinuerligt utvecklades för att bli en prototyp.

Under eftermiddagen den 5 november presenterade studenterna sina arbeten på MITC i Eskilstuna. Där förklarades vilka delar som respektive student valt att fokusera på att förbättra eller att förändra mot originalet.

– Det var en mycket intressant och väl genomför redovisning, där studenterna uppvisade stor skicklighet och härligt engagemang genom hela processen att komma med förslag på förbättring och utveckling av KEBES produkter, säger Martin. Vi på ACT Medical är glada att ha fått chansen att samarbeta med Mälardalens högskola. Vi har fått en oberoende bekräftelse på behovet av produkterna genom många bra tankar om hur de kan vidareutvecklas, fortsätter han.

ACT Medical är medlemmar i nätverket Välfärd och Hälsa/ Västerås Science Park och deltar aktivt i de olika webbinarier och andra aktiviteter som anordnas.

– Vi upplever att Välfärd och Hälsa visar ett genuint intresse att på olika sätt bidra till vår möjlighet att växa och utvecklas som företag, avslutar Martin Berg.


KORTA FAKTA OM ACT MEDICAL

ACT Medical grundades 2018 under namnet SAE Medical. Företaget bytte namn till ACT Medical 2020. Företaget erbjuder hjälpmedel till de som arbetar med och ansvarar för omsorgen om människor med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

ACT Medicals produktportfölj är indelad i tre huvudkategorier, Ergonomi och självständighet, Terapeutiska hjälpmedel för stimulans och avslappning samt Diagnostik och monitorering.

För mer information kontakta vd Martin Berg, martin@actmedical.se, eller gå in på företagets webbplats för att läsa mer om företaget och deras produkter.

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×