Forsknings- och innovationspropositionen


Hälsa och life science är en av de samhällsutmaningar som pekas ut i forsknings- och innovationspropositionen som presenterades idag! Innovationssystemet föreslås stärkas med satsningar som avser bland annat strate­giska innovationsprogram, forskningsinstitut, test- och demonstrations­miljöer samt sänkta trösklar för nyttiggörande och kommersialisering.

Läs mer:

Satsningar på samverkansprogrammen i forsknings- och innovationspropositionen

Ett starkt samhälle för att möta samhällsutmaningarna

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×