Från utmaning till konceptuell produkt på 10 veckor


Erbjudande

Företag eller vård-/omsorgsgivare erbjuds möjligheten att under 10 veckor få hjälp av Civilingenjörsstudenter (Åk.5) på Mälardalens högskola att skapa konceptuella produktförslag på ergonomiska utmaningar och/eller problem.

Kvalitetssäkring av arbetet sker genom tillämpning av Designprocessen och löpande avstämningar.

Studenternas insats är kostnadsfri.

Problemidentifiering                    Problemverifiering 
Vetenskaplig förankring              Värdedriven utveckling 
Funktionsbeskrivningar               Funktionsprototyper
CAD-modeller & 3-D print           AR (Augmented Reality) -modeller

Sökes

En konkret utmaning som studenterna kan angripa ur ett ergonomiskt perspektiv, t.ex.:

 • En befintlig produkt som kan vidareutvecklas.
 • Ett arbetsmoment eller annan svår situation där ett hjälpmedel skulle underlätta.
 • Ett annat tydligt problem som skulle underlättas av en ny produkt.

Förutsättningar

 • Start HT2020 (slutet av augusti) och redovisning i slutet av oktober/början november.
 • Utmaning/problem som kan angripas ur ett ergonomiskt perspektiv och resultera i en fysisk produkt.
 • 8h handledning/instruktion av utmaning under augusti och september.
 • Godkännande att det konceptuella produktförslaget visas offentligt. Ev. funktioner för patent behöver inte beskrivas.
 • Deltagande på slutredovisning.
 • Alla Imateriella rättigheter tilldelas företaget, ev. ”belöning” till student är frivillig.
 • Öppenhet för oväntade resultat.
 • Tillåtelse för student att använda konceptförslag i sin portfolio.
 • Urval av uppdrag till studenterna sker av kursens lärare.

Kontaktperson

Mikael Johnsson, PhD, Biträdande lektor
mikael.johnsson@mdh.se
021-480 69 24

Kurser: PPU 438 Industriell Design – PPU 205 Additiv Tillverkning

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×