Hantering av personuppgifter


Uppgifter du lämnar på vår webbplats, till exempel i samband med anmälan till en aktivitet, kan komma att användas för uppföljning av dig och ditt företag inom ramen för vår verksamhet. Uppgifterna kan även komma att delas med andra aktörer som ger rådgivning och stöd till nyföretagare. I samband med en eventuell uppföljning kan vi komma att komplettera våra uppgifter om dig och ditt företag, med information om omsättning, resultat och antal anställda.

Uppgifterna kan även komma att delas med olika finansiärer, till exempel Region Västmanland och Tillväxtverket, i samband med rapporteringar och för statistiska ändamål.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

I samband med att du registrerar information om dig och ditt företag på denna webbplats samtycker du till ovanstående.

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×