Innovationsprocess för vård och omsorg


Resan från idé till framgångsrik kommersialisering inom välfärds- och medicinteknikbranscherna tar i regel lång tid och kräver god tillgång till kapital. Risken är stor att många lovvärda initiativ med stor potential inte når marknaden.

Nätverket för innovationsrådgivning har därför utvecklat en innovationsprocess för vård och omsorg. Innovationsprocessen baseras på Almis modell, och har delats upp i faserna Verifiering, Från prototyp till lansering och Tillväxtresa.

Produkter och tjänster inom välfärds-, hälso-, och medicinteknik i många fall kräver en hög grad av kvalitetssäkring och god tillgång till kapital för utvecklings- och kommersialiseringsarbetet. Med Almis modell som bas, har nätverket branschanpassat de olika momenten inom respektive fas.

Det som bland annat skiljer utveckling av produkter inom medicin- teknik från andra branscher, är att omfattande regula­toriska krav måste uppfyllas innan produkten kan imple­menteras eller säljas på den tänkta marknaden. Det innefattar bland annat CE-certifiering enligt regel- verket för medicintekniska produkter och att bolagen måste ha ett kvalitetslednings­system, samt validering av produktens funktioner och/eller värde­skapande egenskaper.

För mer information, kontakta:

Idris Danishmand
Affärsrådgivare på Almi Företagspartner Mälardalen
idris.danishmand@almi.se
+46 (0) 21 10 78 08

 

Verifiering

Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller.

Idébäraren behöver undersöka marknaden och ta på sig kundglasögon, försöka hitta nära lösningar, ta reda på hur stor efterfrågan från kunden är och hur mycket kunden är beredd att betala för lösningen.

Almis verifieringsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén.

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×