Innovationsprocessen

Branschanpassad innovationsprocess


Med anledning av att produkter och tjänster inom välfärds-, hälso-, och medicinteknik i många fall kräver en hög grad av kvalitetssäkring och god tillgång till kapital för utvecklings- och kommersialiseringsarbetet, har Innovationsnätverket utvecklat en branschanpassad innovationsprocess.

Den branschanpassade innovationsprocessen utgår från den modell som redan används inom det offentliga innovationssystemet, vilket delar upp processen i idébeskrivning, konceptutveckling, utveckling och kommersialisering, samt eventuellt tillväxt.

Med denna standardiserade modell som bas, har Innovationsnätverket branschanpassat de olika momenten inom respektive fas. Det som bland annat skiljer utveckling av produkter inom medicinteknik från andra branscher, är att omfattande regulatoriska krav måste uppfyllas innan produkten kan implementeras eller säljas på den tänkta marknaden. Det innefattar bland annat CE-certifiering enligt regelverket för medicintekniska produkter och att bolagen måste ha ett kvalitetsledningssystem, samt validering av produktens funktioner och/eller värdeskapande egenskaper.

Idéfas

I idéfasen ställs inga större krav än att idén och marknaden kan beskrivas och att man har kännedom om fribrev, lagen om offentlig upphandling (LOU), klassificering och CE-certifiering, och vilken påverkan dessa har på den fortsatta utvecklingen.

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×