Innovationsprocessen

Branschanpassad innovationsprocess


Resan från idé till framgångsrik kommersialisering inom välfärds- och medicinteknikbranscherna tar i regel lång tid och kräver god tillgång till kapital. Risken är stor att många lovvärda initiativ med stor potential inte når marknaden. Innovationsnätverket har därför utvecklat en branschanpassad innovationsprocess.

Denna innovationsprocess baseras på Almis modell, vilken delar upp processen i idébeskrivning, konceptutveckling, utveckling och kommersialisering, samt eventuellt tillväxt där det som är branschspecifikt lagts till i respektive fas.

 

 

 

 

 

Idéfas

I idéfasen ställs inga större krav än att idén och marknaden kan beskrivas och att man har kännedom om fribrev, lagen om offentlig upphandling (LOU), klassificering och CE-certifiering, och vilken påverkan dessa har på den fortsatta utvecklingen.

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×