Alfred Nobel Science Park AB

Områden
  • Offentliga testbäddar

Information


Genom att samarbeta med Alfred Nobel Science Park ökar dina förutsättningar att hitta rätt partners. Vi är har bra och nära kontakt med näringsliv, akademi och offentliga aktörer i Örebroregionen. Tillsammans kan vi hitta utvecklingsprojekt som passar just dig.

Inom profilområde Hälsa, vård och omsorg arbetar vi med utveckling av välfärdsteknik som ska underlätta för äldre och personer med funktionsvariation att leva ett tryggt, aktivt, hälsosamt och självständigt liv. Vi driver en testbädd samt en  forsknings- och innovationslägenhet på Ängen i Örebro. Där utvecklar vi också  ett smart kvarter som gynnar såväl de boende som fastighetsägarna.

Profilområdet har ett nära samarbete med Örebro universitet:

  • forskningsmiljön som finns inom AI
  • forskarskola för äldre (tvärvetenskaplig)
  • forskning inom användbarhet, socioteknik och integritet

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×