Anbudsutbildarna/Edenborgs Affärsutveckling AB

Områden
 • Affärsutveckling
 • Upphandling

Information


Anbudsutbildning

Fler och bättre affärer med säkra kunder

Utbildning i offentlig upphandling

Anbudsutbildarna erbjuder utbildning i offentlig upphandling riktad till mindre företag. Vi erbjuder även support direkt till företag vid utformning av anbud.

Syftet med utbildningen till företagen är

 • att öka de lokala företagens möjligheter att lämna vinnande anbud till offentliga köpare
 • att öka de offentliga köparnas möjligheter till bra affärer till nytta för både kommunens ekonomi och företagen på orten
 • att bidra till ett positivare näringslivsklimat.

Målet är att företagarna ska förstå

 • Varför offentlig upphandling görs
 • Hur offentlig upphandling går till
 • Hur företagen bör utforma anbuden för att ha möjlighet att få affärer, vad som är nödvändigt och viktigt
 • Hur utvärdering och val av leverantör görs.

Utbildningen omfattar bl. a.

 • Hur går offentlig upphandling till?
 • Var hittar man annonser om offentliga upphandlingar?
 • EU-principerna’
 • Olika upphandlingsförfaranden
 • Hur skapar man ett anbud i offentlig upphandling?
 • Anbudsprövning och utvärdering
 • Utvärderingsgrunder: Lägsta pris, Ekonomiskt mest fördelaktigt
 • Genomgång av exempel på utvärdering av anbud
 • Tips och checklista
Anbudsutbildarna är
 • Bo Höglander, expert och mångårig redaktör inom offentlig upphandling, diplomerad upphandlare SOI, medlem i programrådet för Upphandlingsdagarna. Moderator, utbildare.
 • Christine Edenborg, konsult i affärsutveckling, tidigare företagschef i bank, mångårig erfarenhet från industriföretag. Föreläsare, seminarieledare, utbildare.

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×