MISTEL / Västerås stad

Områden
  • Offentliga testbäddar

Information


Testbädden MISTEL

Västerås stads verksamhet MISTEL är en testbädd för innovationer inom kommunalt finansierad vård och omsorg. En testbädd är en arena för möten mellan innovatörer och blivande användare av deras innovationer.

MISTEL är öppen för innovationer som bidrar till att äldre personer och personer med en funktionsnedsättning får ett fortsatt självständigt och välbefinnande liv samt för innovationer som bidrar till en god kommunalt finansierad vård och omsorg. Innovationen kan vara en produkt eller en tjänst men även en arbetsmetod eller en organisatorisk lösning.

MISTEL erbjuder innovatörer och idébärare skräddarsydda möten och tester med expertis inom den kommunala vård och omsorgen. Genom att köpa denna tjänst får innovatören möjlighet att stämma av sin innovation eller idé direkt med den tänkte användaren. MISTEL vill på detta sätt bidra till att fler bra och efterfrågade innovationer kommer ut på marknaden.

Innovatörer erbjuds olika typer av metoder beroende på innovation och skede i sin process, men fokusgrupper med relevanta deltagare samt tester hos slutanvändare är en central del. Testerna sker framförallt i verkliga miljöer, hemma hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt på särskilda boenden. MISTEL erbjuder även innovatörerna tillgång till en särskild testlägenhet.

En film om oss

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×