MTN Care AB

Områden
  • Marknadsföring
  • Upphandling
Erbjudanden

Information


Under devisen ”teknik i praktiken – för medtech och caretech” genomför MTN uppdragen på tidtabell med kreativitet, precision och tydlighet som riktmärken. Vi arbetar också med inriktning mot välfärdsföretag inom vård och omsorg. Inom det vi benämner caretech finns en rad företag som utvecklar tekniska lösningar för vård och omsorg i hemmiljö eller för kommunala verksamheter.

Access till marknaden
Uppdragen omfattar till exempel marknadskunskap, nätverksstrukturer, etableringssupport eller lanseringsstöd för nya produkter, behandlingsmetoder och tjänster. Marknadsaccess är inte alltid enkelt. Vi hjälper kunden med svar på frågor som; vem äger problemet, vem betalar, vem är kund.

Texter
Texter som används i marknadsföring måste vara korrekta också utifrån ett medicinskt- eller omsorgsperspektiv. Vi kan bearbeta befintliga texter eller skriva nya på svenska eller engelska.

Möten
Planläggning och genomförande av större utbildningsarrangemang såsom vetenskapliga symposier och andra viktiga möten är en annan specialitet för MTN Care AB.

Upphandlingar, lagar och förordningar
Ställer ofta till med huvudbry. Vi kan hjälpa till med analys och information. Exempel är tillämpning av LSS, LASS och SoL.

Kunder
Kunderna är företag, myndigheter och organisationer som är eller förväntas bli verksamma inom den nordiska hälso- & sjukvården eller inom hela caretech-området. Exempel på detta är medicinteknik- & läkemedelsföretag samt välfärdsföretag som utvecklar teknik och tjänster inom t ex hemtjänst, hemsjukvård och personlig assistans.

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×