Partner.

Norge - Science Center Health and Technology

Information


Syftet med Science Center Health and Technology är att utveckla framtidens lösningar för vård-och omsorgssektorn. Forskare, användare, utvecklare, studenter, lärare, praktiker, kommuner, hälsoföretag, organisationer och företag möts i ständigt föränderliga konstellationer i vetenskapscentret. Partnerskapet utvecklar ny teknik, forskningsprojekt, tjänsteinnovation och implementeringsstrategier samt nya utbildningsformer.

Science Center Health and Technology har unika anläggningar för simuleringsträning och testning av ny teknik. Forskningen är användarorienterad och tvärvetenskaplig och publiceras på hög internationell nivå.

Science Center Health and Technology har tre kärnuppgifter:

  • Forskning och innovation inom digitalisering och implementering av hälso-och välfärdsteknik. Kommunikation, inlärning och e-hälsa. Innovation, tjänsteutveckling och förvaltning; och praktisk-klinisk forskning.
  • Affärsutveckling och entreprenörskap.
  • Utbildning och servicedesign.

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×