Palm Quality Management AB

Områden
  • Organisation/Personal/Team

Information


Stöd i innovationsledning

Att utveckla ett innovativt klimat eller att införa en innovativ arbetsprocess är inte lätt. Ofta handlar det om att bryta mot normer och regler. Mycket kan gå fel.

I offentlig förvaltning har vi under många år utvecklat målstyrning, avskalning av ”ineffektiv tid” och utvecklat processer där alla förväntas följa processchemat. Organisationskulturen präglas ofta av att det är fel, för att inte säga förbjudet, att göra fel. Det är ”dyrt” att avvika från normer och regler (outtalade såväl som uttalade). Många av de anställda i organisationerna upplever att man är satt att förvalta en verksamhet, inte utveckla verksamheten.

Då är det inte lätt att i den offentliga organisationen skapa struktur eller kultur som erbjuder ett gynnsamt klimat för innovationer. Det är inte heller lätt att implementera innovativa tjänster eller processer. Det blir lätt motsättningar och rent utav konflikter när en grupp eller individ tänker på det innovativa viset och en annan tänker på det förvaltande viset.

Och vi ser ju ändå behov av att radikalt utveckla vad vi gör och hur vi gör det.

Klas, forskare och konsult, ger föreläsningar och stödjer förändringsprocesser i tjänsteorganisationer för att utveckla det innovativa klimatet och ta innovativa idéer till implementerade innovationer.

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×