RISE Västerås

Områden
  • Testlab
  • Utvecklare/Forskare

Information


För en bättre framtid, och de som tar oss dit

När samhällets utmaningar blir allt mer komplexa behövs fler nytänkare, men också en kraftfull innovationspartner som kan ge ett samlat stöd och bidra med fler perspektiv. Därför finns RISE. RISE är en unik kraftsamling för att öka samhällets innovationstakt. Genom att samla flera forskningsinstitut och ett hundratal testbäddar och demonstrationsmiljöer i en innovationspartner skapar vi bättre förutsättningar för samhällets problemlösare.

Vi samlas kring utmaningar, och organiserar oss därefter. Experter inom helt olika områden löser tuffa problem och tänker nytt tillsammans. Beroende på utmaning och uppdrag kan vi ta olika roller i innovationssystemet, och när det behövs skapar vi en ny.
Vi ägs av svenska staten och arbetar med – och på uppdrag av – näringsliv, akademi och offentlig sektor. Tillsammans utvecklar vi tjänster, produkter, teknologier, processer och material som bidrar till en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Läs gärna mer om koncernen på www.ri.se

Här på RISE i Västerås arbetar forskare och experter inom digitalisering och innovation. Vi hjälper alla typer av organisationer; kommuner, skolor, myndigheter, industribolag och konsumentnära bolag att bli mer förändringsbenägna. Vi hjälper också våra samarbetspartners både strategiskt och operativt med lösningar för digitalisering som leder till stora konkurrensfördelar.

Vi skräddarsyr tillsammans en lösning efter era behov som står sig i morgondagens konkurrens. Om ni så behöver hjälp med digitalisering, innovation och/eller förändringsbenägenhet.
Vi erbjuder och ger lösningar på befintliga och framtida behov huvudsakligen via kontraktsforskning men även via konsultuppdrag. Vi vill gärna träffas för att se vad er organisation har för utmaningar och hur vi på bästa sätt kan arbeta för en lösning.

Vi hjälper er organisation att bli effektivare och attraktivare för kunder och medarbetare genom att lotsa er igenom digitaliseringens utmaningar. Till vår hjälp har vi inte bara experter och forskare, utan även digitala verktyg och ett test och demolabb för digitalisering på vårt kontor i Västerås.

Läs gärna mer om oss och ta kontakt: www.ri-vasteras.se

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×