Partner.

Sciety AB

Områden
  • Finansiering

Information


Finansiera er tillväxt med Sciety

Vi erbjuder dig ett nätverk av affärsänglar, privatinvesterare och yrkesverksamma inom hälsa och medicin. Söker du finansiering via oss får du presentera du dig online och på våra investerarträffar. Vi tar hand om alla legala och administrativa delar.

Starkt investerarnätverk
I vårt nätverk finns affärsänglar, privatinvesterare och yrkesutövare inom life science som vill bidra med både kapital och kompetens.

Nå ut till investerare
Du når ut till nätverket genom att presentera dig på vår online-plattform. Vi anordnar också kvällsevent och lunchevent där du får möjlighet att presentera dig för 100+ investerare.

Support och legala dokument
Du får aktieägaravtal, emissionsbeslut och alla andra dokument som behövs vid nyemission från oss. Vi tar hand om hela finansieringsprocessen.

Marknadsföring
Vi följer upp investerare som indikerat intresse för ert företag, deltar i investerarmöten och producerar nyheter som vi förmedlar till journalister.

Smidigt att ta emot investeringar
Investerare tecknar sig för aktier, godkänner aktieägaravtal och betalar för sina aktier online direkt via oss. Pengarna förvaras på vårt klientmedelskonto vilket är en säkerhet för både er och era investerare.

Trovärdighet
Vi granskar bolagen både legalt och affärsmässigt vilket ökar er trovärdighet. Det gör också att vi kan svara på de mer specifika frågorna från investerarna vi pratar med.

Läs mer om finansiering genom Sciety

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×