SIS Svenska Institutet för Standarder

Områden
  • CE-märkning
  • Innovation
Erbjudanden

Information


SIS driver och samordnar standardisering i Sverige. SIS är medlem och representerar Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO. Det betyder att när du är med i SIS är du även med och driver utvecklingen internationellt inom ditt område.

SIS är en komplett leverantör av allt du behöver inom standardisering. Du kan delta i utvecklingen av standarder, köpa standarder och handböcker och utbilda dig inom till exempel kvalitets- och miljöledning, informationssäkerhet, medicinteknik eller maskinsäkerhet.

Utbildningar

SIS har ett stort utbud av kurser inom medicinteknik – från grundläggande endagskurser till fördjupning inom regelverk, riskhantering, ledningssystem och produktutveckling.

I samtliga utbildningar fokuserar vi på tillämpning av de kunskaper vi lär ut. Vi ger dig rätt verktyg (standard eller handbok ingår i samtliga utbildningar), förklarar metoder och tillvägagångssätt och låter de praktiska övningarna ta lika stor plats som de teoretiska.

Våra utbildare är alla verksamma som konsulter och experter inom sitt område, merparten av dem är dessutom aktiva i själva standardiseringsarbetet – det vill säga det som ligger till grund för innehållet i utbildningen.

Utbildningarna inom medicinteknik vänder sig till både leverantörer (utveckling, tillverkning och försäljning) och sjukvården (användare och ansvarig för underhåll). Du är produktutvecklare, projektledare, kvalitetschef, internrevisor eller regulatoriskt ansvarig, sjukhusingenjör, tekniskt ansvarig sjukvårdspersonal, upphandlare eller inköpare av medicinteknisk utrustning.

Till utbildningar medicinteknik

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×