Samverkan leder till nytta för företag och studenter


Välfärd och Hälsa, som faciliteras av Västerås Science Park, deltog den 5 november i avslutningen av MDH-kursen Industriell design excellens. Avslutningen hölls på MITC i Eskilstuna. Tack vare vår samverkan med Mälardalens högskola, har vi kunnat koppla ihop ett av våra medlemsföretag med studenter vid kursen, som letts av bland annat Mikael Johnsson, biträdande lektor vid MDH. Studenterna har under tio veckor framgångsrikt hjälpt vårt medlemsföretag med bland annat problemverifiering och skissförslag samt har tagit fram funktionsprototyper. De har även gjort en design i CAD av problemområdet.

Vårt mål är att få fler företag att samverka på liknande sätt med MDH, till nytta för såväl företag som studenter!

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×