Regionala och kommunala testbäddar/miljöer inom vård och omsorg

Testbäddar/testmiljöer

MISTEL - Västerås stads testbädd


Västerås stads testbädd MISTEL (MISTEL) är en testmiljö som drivs av Västerås stad och som har ett speciellt fokus på att stödja utveckling av produkter och tjänster som riktar sig till kommunal vård och omsorg.
Fokus ligger främst på produkter och tjänster som riktas mot äldre personer och mot personer med funktionsnedsättning, men även mot personal inom den kommunalt finansierade vård- och omsorgsverksamheten.

Oavsett om idébäraren utvecklar en ny produkt, tjänst, arbetsmetod eller organisatorisk lösning, kan MISTEL skapa förutsättningar för att utvärdera och validera funktionerna genom fokusgrupper och praktiska tester. Dessa tester sker med slutanvändare i verkliga miljöer, till exempel i hemmet eller i särskilda boenden.

MISTEL >

Region Västmanland Innovation


Genom Region Västmanland Innovation (RVI) arbetar Region Västmanland med att stödja utveck­ling av produkter och tjänster inom hälso-, sjuk-, och tandvård.

RVI erbjuder en testmiljö för verifiering och utvärdering av vårdens behov av idén och produktens potential att lösa det tänkta problemet. I de olika stegen från idé till färdig produkt verifieras idén genom exempelvis experter, fokusgrupper och användartester, följt av klinisk utvärdering och även forskning i samarbete med högskolor och univer­si­tet.

Region Västmanland Innovation >

Testbäddar i Sverige - Vinnova


Här listar Vinnova testbäddar i Sverige som är öppna för att testa idéer och prototyper. Listan uppdateras löpande.

Testbäddar i Sverige finansierade av Vinnova >

 

Testbed Sweden - RISE


RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner och driver över 100 testbäddar. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som via TestBedSweden.se erbjuder en sammanhållande kanal för information kring testbäddar och den nytta testbäddar kan erbjuda marknaden.

Testbed Sweden >

NIVO


NIVO (Nationellt forum för innovationsstödjare inom vård, hälsa och omsorg) är en samverkansorganisation för testbäddar inom offentliga verksamheter, kommuner och Regioner, som stödjer utvecklingen av nya produkter/tjänster som gör livet enklare, tryggare och värdigare för människor med olika vårdbehov. Organisationerna stödjer innovationer som effektiviserar och förbättrar för vård och omsorg.

Nätverket NIVO:s deltagare hjälper idébärare och företagare med stöd kring bland annat testning och verifiering av förbättringsidéer för vård och omsorg.

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×