Uppskattad redovisning vid världskongress


Just nu pågår IASP:s* 36:e världskongress i Nantes i Frankrike, där närmare 1 000 delegater från 58 länder deltar. Huvudtemat för årets konferens är “The 4th Industrial Revolution – areas of innovation and science parks as key boosters for a successful transition”.

Region Västmanlands satsning på smart specialisering har resulterat i att Västerås Science Park, via styrkeområdet Välfärd och Hälsa, uppmärksammats internationellt för sina samhälls- och näringslivsutvecklande insatser, och därigenom fått möjlighet att presentera sina resultat vid årets kongress.

Vid ett av dagens teman, ”Positioning start-ups and SMEs in the 4th Industrial Revolution”, gjorde Mikael Johnsson, PhD, forskare och lektor vid Mälardalens högskola, en mycket uppskattad redovisning av resultatet av det fleråriga samverkansarbetet vad gäller utveckling och bransch-
anpassning av innovationsrådgivningsprocessen. Processen, som är framtagen i samverkan mellan Almi Företagspartner Mälardalen, Mälardalens högskola, Region Västmanland Innovation, Robotdalen, Västerås stads testbädd MISTEL och Västerås Science Park, syftar till att behovsprövade förbättrings- och produktidéer för vård och omsorgsbranschen snabbare och billigare ska nå framgångsrik kommersialisering.

Vår förhoppning är att vår medverkan ska leda till internationella samarbeten som kan gynna våra medlemsföretag.

* International Association of Science Parks and Areas of Innovation

   

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×