Vägledning för implementering av välfärdsteknik


För att bidra till en ökad användning av välfärdsteknik inom kommunal omsorg, har Välfärd och Hälsa producerat en Vägledning för Implementering av Välfärdsteknik.

Vägledningen har laddats ner i över 3100 exemplar och det är mycket glädjande att ta del av omsorgsgivares återkopplingar kring vilken nytta de har av den i arbetet med att öka användandet och nyttan av välfärdsteknik.

Om du vill söka ytterligare kunskap, erfarenhet, metoder eller vägledning, rekommenderar vi dig att använda de digitala kanaler för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommuner som SKR och Myndigheten för Delaktighet har skapat:

► DelaDigitalt.se (SKR)
► Forum Välfärdsteknologi (MFD), på Facebook

Vägledningen får fritt spridas, användas och förändras under regelverket Creative Commons.

Länkar till Vägledningen och annat bra material finns nedan.

Vägledningen


Dokument för nedladdning


Introduktion till de olika kapitlen i Vägledningen

Mats Rundkvist, författare till Vägledning för Implementering av Välfärdsteknik, beskriver de olika kapitlen i Vägledningen.


Övrigt material

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×