Vårt hållbarhetsarbete


FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling har blivit antagen för att uppnå fyra huvudmål till år 2030:

Att avskaffa extrem fattigdom
Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
Att främja fred och rättvisa
Att lösa klimatkrisen

Alla områden är viktiga att arbeta mot, vilket också görs i mer eller mindre omfattning. Styrkeområde Välfärd och Hälsa vill bidra mer inom de områden där vi kan hitta beröringspunkter i vårt dagliga arbete. Vi har därför valt ut åtta av de globala mål där vi upplever att vi kan påverka mer.

Följande mål prioriteras i vårt dagliga arbete och i mötena med idébärare och företag.

1. Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Vårt arbete

Inom ramen för modul 1 är vårt primära syfte vad gäller insatser att minimera brist på hälsa. Många av de företag som är med i styrkeområde Välfärd och Hälsas nätverk bidrar till att vård och omsorgsbehövande individer erbjuds ett värdigt, självständigt och tryggt liv via nya, innovativa, produktlösningar. Vi vill uppmuntra och stötta individer och företag som har förbättringsidéer, och som via dessa bidrar till förbättrad livskvalitet och hälsa för individer samt till bättre förutsättningar för vård och omsorgssektorn att utföra sitt uppdrag.

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×