Västeråsbaserade Operationskollen får EU-stöd


Bland tusentals sökande har Västeråsföretaget Operationskollen, valts ut av Europakommissionen till Horizon 2020-programmets projekt för små och medelstora bolag.

Tidigare i år nominerades Operationskollen i klassen årets innovatör på Guldstänkgalan, i juni mottog de Västmanlands Skapa-pris för unga innovatörer, och nu har EU-kommissionen fått upp ögonen för deras affärsidé.

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro. Nu får Operationskollen en del av dessa.

Operationskollens app ger patienter den information de behöver inför en operation, vilket leder till färre inställda operationer, kortare vårdtid och nöjdare patienter. Nu arbetar Operationskollen tillsammans med europeiska partners för att se till att deras unika lösning kan nå ännu fler av Europas medborgare.

Under hösten 2019 kommer Operationskollen och deras partners sammanställa en rapport kring hälso- och sjukvårdens utmaningar på en europeisk skala. Med engagerade och aktiva patienter ser de till att hela unionens hälso- och sjukvård kan fungera bättre.

Artikel i Västerås Tidning >

Artikel i VLT >

Mer information om Operationskollen >

Bild: VLT, Arkivbild, Kenneth Hudd

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×