Vi har gjort det igen!


Återigen har Mikael Johnsson, för Västerås Science Parks räkning, levererat en mycket uppskattad presentation vid IASPs världskongress i Nantes, Frankrike. Temat för dagen är ”Governance and organisational challenges”, där vårt inspel var ”How Science and Technological Parks can support the implementation of Industry 4.0-products in the health-tech sector”.

Liksom stora delar av den industrialiserade världen, står Sverige inför en enorm samhällsutmaning när det gäller att skapa goda livsvillkor för våra äldre. I en nära framtid kommer antalet invånare över 80 år att öka kraftigt och därmed också efterfrågan på vård och omsorg. Tillgången till arbetskraft och skatteunderlag kommer emellertid inte att öka i motsvarande grad, vilket innebär ökade kostnader för välfärden. En ökad digitalisering av vård och omsorg, bland annat i form av ökad användning av välfärdsteknik, är ett sätt att möta den utmaningen.

Mer välfärdsteknik behövs alltså, samtidigt som implementeringstakten av ny digital välfärdsteknik går sakta. Många mindre företag upplever att de har lösningar, men också att de har svårt att få kontakt och göra affärer med offentlig sektor. Presentationen som hölls idag, var en sammanfattning av skriften ”Vägledning för Implementering av Välfärdsteknik”. Framtagningen av vägledningen var ett initiativ från Västmanlands styrkeområde Välfärd och Hälsa och Västerås Science Park för att stötta såväl vård och omsorg vid ökat införande och ökad användning av digital teknik, som det mindre företaget som har smarta välfärdstekniklösningar.

Under denna konferens har vi skapat flera värdefulla internationella kontakter, med målet att underlätta internationalisering för företagen.


Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×