Vi uppmärksammas internationellt!


Västerås Science Park och styrkeområdet Välfärd och Hälsa uppmärksammas internationellt

Efter konkurrens med science parks från hela världen, kommer Västerås Science Park att representera innovationssystemet i Västmanland vid tre tillfällen på IASP:s (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) världskongress för science parks som äger rum i Nantes, Frankrike, den 24-27 september 2019.

Region Västmanlands satsning på smart specialisering har resulterat i att Västerås Science Park, via styrkeområdet Välfärd och Hälsa, uppmärksammats internationellt för sina samhälls- och näringslivsutvecklande insatser. De har blivit ombedda att presentera sina resultat vad gäller utveckling och branschanpassning av innovationsrådgivningsprocessen samt framtagning av ett vägledningsverktyg för hur Sverige ska öka implementeringstakten av välfärdsteknik. Målet är att vara världsledande inom e-hälsa 2025.

– Att få äran att presentera dessa insatser vid världskongressen känns som ett erkännande för Västmanlands innovationssystem och det arbete som presteras för att bidra till fler framgångsrika innovationer, säger Pär Börell, samordnare för styrkeområdet Välfärd och Hälsa.

Den demografiska utvecklingen visar att vår omvärld kommer att bestå av allt fler äldre människor. Ökade vård och omsorgsbehov leder till en ökad efterfrågan av nya produkter, tjänster och arbetssätt som effektiviserar vård och omsorgsarbetet och underlättar för personal, och ökar tryggheten och säkerheten för vård- och omsorgstagare. Denna utveckling innebär ett ökat behov av att stödja innovationsarbetet av nya produkter och tjänster inom dessa områden.

Den branschanpassade innovationsrådgivningsprocessen är framtagen i samverkan mellan Almi Företagspartner Mälardalen, Mälardalens högskola, Region Västmanland Innovation, Robotdalen, Västerås stads testbädd MISTEL och Västerås Science Park. Syftet med processen är att behovsprövade förbättrings- och produktidéer för vård och omsorgsbranschen snabbare och billigare ska nå framgångsrik kommersialisering.

Handledningen Vägledningen för implementering av välfärdsteknik har blivit en nationell succé med fullbokade presentationsseminarier där Vägledningen presenterats och över 2 700 nedladdningar från websidan valfardochhalsa.se. Syftet med Vägledningen är att bidra till en ökad implementeringstakt av välfärdsteknik inom vård och omsorg, vilket leder till fler trygga och självständiga vård- och omsorgstagare, mindre arbetsbelastning för personalen och ekonomiska effekthemtagningar för vård och omsorgsgivarna.

För mer information, kontakta:

Pär Börell, Samordnare Välfärd och Hälsa
070-715 99 94
par.borell@vasterassciencepark.se

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×