En timmes excecutive coaching/företag

Senseomind

Organisation, personal och team

Varje team består av personer som alla har sin unika bild av verkligheten. Varje individ i Teamet påverkar och påverkas av varandra. För att teamet ska fungera och alla krafter dra åt samma håll krävs en gemensam riktning. En förståelse och acceptans för allas likheter och olikheter.

Genom att utgå från framforskade framgångsfaktorer stöttar Senseomind ledare och team att utvecklas. Vi använder processer och modeller från NLP:n (Neurolinguistisk Programmering) för att titta på Attityd, Känsla/tillstånd och målbild i syfte att stärka såväl individ som team. Att ha en stark och sann självbild ger större livskvalité och en större acceptans för personer olik en själv. Med Rebus™-Typformulär hjälper individer att öka förståelse för sig själva vilket förbättrar möjligheten till personlig utveckling. Vidare är detta ett perfekt verktyg då det kommer till att stärka teamkänsla och underlätta eventuell rollfördelning.

NLP och Rebus ger den optimala team buildingen. Med större arbetsglädje och hälsa ökar inte bara prestation och produktivitet på arbetet, möjligheten att må bra utanför jobbet ökar också. Vad det skulle innebära för din arbetsplats kan bara du svara på.

Genom Ledarskaps Coaching ökar du som ledare dina möjligheter att utvecklas för att nå din rätta potential och finna balansen mellan arbete och privatliv. Det som tog dig hit kommer inte att ta dig dit. Jag stöttar dig, genom coachande frågor, utmaningar och uppgifter, att ta dig härifrån och vidare.

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×