Arenan för hälso- och välfärdsteknik

Områden
  • Utvecklare/Forskare

Information


Arenan för hälso- och välfärdsteknik

Arenan för hälso- och välfärdsteknik är sedan 2013 en tvärvetenskaplig satsning vid Mälardalen högskola för samverkan och samproduktion, där högskolans kompetenser inom teknik, hälsa och välfärd tas till vara och i samspel med kommuner, landsting och företag skapar nytta och värde.

Stor del av MDHs forskning sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Kanske kan utvecklingen i ditt företag dra nytta av ett forskningssamarbete. Se https://www.mdh.se/forskning för att se vilka forskningsområden som finns på MDH.

Arenan kan hjälpa dig hitta forskare med rätt kompetens. Finansiering för projekten söks gemensamt.

Kanske är det en mindre utveckling som ditt företag behöver hjälp med. Kanske är en examensarbetare det du söker.
Läs mer under https://www.mdh.se/samverkan

Din webbläsare är föråldrad

Gamla webbläsare har dåligt stöd för ny teknik och det ger inte webbsidan en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt uppdatera din webbläsare eller ladda ner någon annan som fungerar bättre. Här är ett axplock av webbläsare som är moderna och fungerar bättre.

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå ×